Úvod

Nápověda » Úvod

Portál naměřených dat (PND) je internetová aplikace určená pro zákazníky s nainstalovaným elektroměrem, který umožňuje dálkovou komunikaci. Aplikace je určena pro pohodlné sledování naměřených dat, uživatelské úpravy (matematické operace) nad naměřenými daty a přehledné zobrazení dat v grafech a tabulkách.

Portál naměřených dat zpřístupňuje zákazníkům naměřená data z jejich odběrných míst s nainstalovanými průběhovými nebo inteligentními měřidly. Data jsou průběžně aktualizována a uchovávána v systému po dobu alespoň 1 roku. Nejedná se však o zúčtovací hodnoty pro fakturaci.

Portál naměřených dat je k dispozici dle přístupnosti Distribučního portálu, případná omezení dostupnosti jsou zákazníkům dopředu oznámena.

V této části nápovědy získáte základní informace o Portálu naměřených dat.

Co nabízí Portál naměřených dat?

Monitorování údajů – pro jednotlivá odběrná místa lze sledovat řadu údajů o jejich spotřebě (či výrobě) a výkonu. Naměřená data lze porovnávat s údaji z jiných časových řad (např. s hodnotami minulého měsíce) a přehledně je zobrazovat v grafech a tabulkách.

Tvorba uživatelských pohledů na naměřená data – odběrná místa lze spojovat do logických celků a pro takto vytvořené množiny zařízení definovat výpočet časových řad z různých naměřených veličin a použití různých časových rastrů.

Export dat – všechny zobrazované údaje lze také exportovat do formátu csv, xls a pdf.

Přihlášení do Portálu naměřených dat

Do aplikace se přihlašuje zadáním uživatelského jména (loginu) a hesla na adrese Portálu naměřených dat (pnd.cezdistribuce.cz) nebo přes záložku Průběhové měření v aplikaci Distribuční portál. Podrobnosti o přihlášení do této aplikace naleznete v nápovědě ČEZ Distribuce.

Softwarové požadavky

Podporovány jsou následující webové prohlížeče:

  • Microsoft Edge (verze 80 a vyšší)
  • Google Chrome (verze 80 a vyšší) a další prohlížeče založené na zobrazovacím jádru Blink a WebKit
  • Firefox verze (73 a vyšší) a další prohlížeče založené na zobrazovacím jádru Gecko

V ostatních prohlížečích nemusí být veškeré možnosti Portálu naměřených dat dostupné.

Jednotlivé části Portálu naměřených dat

Informace k jednotlivým funkcím a ovládacím prvkům jsou k dispozici v jednotlivých sekcích:

Informace o výběru dat k zobrazení, o typech zobrazení a o exportech dat.
Informace o konfiguraci množin zařízení.
Informace o konfiguraci sestav.
Informace o konfiguraci virtuálních tarifů.
Informace o konfiguraci upozornění.
Informace o systémových zprávách.

Průvodce aplikací

Ve videu jsou představeny základní funkce Portálu naměřených dat.

Vytisknout Nahoru
Menu: